Commissies

Vereniging

  Bestuur
Naam Adres Functie Telefoonnummer 
René Lovink Teubenweg 10 voorzitter  06 - 33584225
Eef Janssen Sint Janstraat 37 lid / ledenadministratie 0575 - 460085
Aly Janssen  Sint Janstraat 37 penningmeester 0575 - 460085
Joop Stapelbroek Koepelweg 7a lid / 2e penningmeester 0575 - 462943
Riekie Kelderman Eulingkamp 43 secretaris 0575 - 463960
Thea Weverink Sint Janstraat 27 lid / kantinebeheer 0575 - 463185
Theo Melgers Geltinkweg 19 lid / ledenbeleid / jeugd 0575 - 464211
Baancommissie      
Joop Stapelbroek Koepelweg 7a   0575 - 462943
Tonny Willemsen Kroezerijweg 3   0575 - 462277
Competitieleider      
Paulien Jansen-Schutten     0575 - 453526
Ledenadministratie      
Eef Janssen Sint Janstraat 37 eef@janho.nl 0575 - 460085
Activiteitencommissie      
Thea Weverink     0575 - 463185
Onderhoudscommissie      
Hans Jansen     0575 - 463199
Eef Janssen     0575 - 460085
Henk Besselink     0575 - 462413
Gerard Geurts     0575 - 462668
Harrie Weverink     0575 - 463185
Clubhuis Kerkstraat 14  (geen postadres!!) 0575 - 464806
Rekeningnummer NL74 RABO 0125 5110 00  t.n.v. TV Keislag Keijenborg

Website: www.keislag.nl

Email: kelderjans@kpnmail.nl

Contactpersoon: Riekie Kelderman, Eulingkamp 43, tel: 0575 - 463960